تراکتور

اهمیت کشاورزی مکانیزه

اهمیت کشاورزی مکانیزه چیست ؟

يكي از اهداف مكانيزاسيون افزايش توليد و كسب سود بيشتر است. افزايش توليد با افزايش سطح زير كشت و افزايش مقدار توليد در واحد سطح ميسر مي‌شود و مكانيزاسيون در پي اجراي هر دو روش است؛ يعني از يك طرف با افزايش تعداد و ظرفيت ماشين ها، و نيز احيای زمين‌هاي باير، سنگلاخي و فقير باعث افزايش سطح زير كشت مي‌شود؛ و همچنين با بهبود كيفيت كار ماشين ها و افزايش دقت آن‌ها بر اساس نياز گياه و نيز بهبود ساير عوامل غيرماشيني، مثل مسائل خاك شناسي، بهبود كيفيت آبياري، اصلاح بذر، بهينه سازي عمليات، افزايش توليد در واحد سطح را باعث مي‌شود. از طرف ديگر مكانيزاسيون توانسته است با كاهش نيروي كارگري و انجام به موقع عمليات، كاهش چشمگيري در هزينه‌ها و افزايش درآمد داشته باشد كه بهره‌وري و ظرفيت بالاي ماشين در رسيدن به اين هدف نقش عمده‌اي داشته است. اصولاً مكانيزاسيون دنبال آن است كه افزايش مقداري در هزينه‌ها باعث افزايش مقدار بيشتري در درآمد شود و بايد به خاطر سپرد كه بزرگترين عامل پذيرش اجتماعي يك ايده جديد و يا ماشين جديد مقدار هزينه آن و اثر آن بر درآمد است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید