آشنایی و آموزش سرویس و تنظیم چرخ‌های تراکتور

آشنایی و آموزش سرویس و تنظیم چرخ‌های تراکتور

چرخ‌های تراکتور یکی از مهم‌ترین قسمت‌های این وسیله نقلیه است که باید تنظیمات آن به دسترسی انجام شود تا هم به خوبی حرکت کند و هم به قسمت‌های مختلف آن آسیبی وارد نشود. با توجه به اینکه تنظیم چرخ‌های تراکتور از اهمیت بالایی برخوردار است در این مقاله مراحل تنظیم و سرویس چرخ‌های این وسیله نقلیه را مورد بررسی قرار داده‌ایم.

تنظیم فاصله بین چرخ‌های تراکتور روی محور

تنظیم فاصله بین چرخ‌های تراکتور روی محور

تراکتور با ادوات و شرایط مختلفی کار می‌کند که برای کار با برحی از این ادوات لازم است که فاصله چرخ‌های تراکتور مقدار خاصی باشد از جمله این ادوات که لازم است فاصله چرخ‌های تراکتور مقدار خاصی داشته باشد، شامل موارد زیر می‌شود:

در هنگام شخم زدن با گاو آهن لازم است چرخ‌های سمت راست در راستای مشخصی نسبت به تیغه گاوآهن قرار داشته باشند تا تنظیم درست باشد.

در هنگام عملیات داشت در کشت‌های ردیفی لازم است تراکتور در مزارع کشت شده حرکت کند. در این هنگام باید فاصله بین چرخ‌های تراکتور متناسب با وضعیت کشت تنظیم شود. اگر چرخ تراکتور روی پشته حرکت کند سبب خرابی آن‌ها شده، گیاهان کشت شده را له کرده از بین می‌برد.

در هنگام کار در زمین‌های شیب‌دار برای جلوگیری از واژگون شدن تراکتور لازم است دهانه چرخ‌ها تا اندازه ممکن باز شوند.

تغییر فاصله بین چرخ‌های عقب تراکتور

تغییر فاصله بین چرخ‌های عقب تراکتور به روش‌های زیر انجام می‌شود:

 • تغییر محل اتصال تویی چرخ نسبت به محور چرخ
 • تغییر جهت تحدب دیسک چرخ‌ها
 • تغییر محل اتصال دیسک چرخ به رینگ چرخ

تغییر فاصله بین چرخ‌های عقب تراکتور

۱. تغییر محل اتصال تویی چرخ به محور چرخ

برای تغییر دادن محل اتصال تویی چرخ نسبت به محور محل اتصال توپی چرخ به روش زیر عمل کنید:

 • در جلوی چرخ‌های جلو، سنگ یا مانع مناسب بگذارید تا در حین کار تراکتور حرکت نکند.
 • محور چرخ‌های عقب را با جک از زمین بلند کنید.
 • خرک مناسب زیر محور قرار دهید.
 • توپی چرخ را به میزان لازم به سمت داخل یا بیرون حرکت دهید.
 • پیچ‌ها را سفت کنید و خرک‌ها را از زیر محورها خارج کنید. جک را بردارید.

۲. تغییر جهت تحدب دیسک‌ها

با تغییر جهت تحدب دیسک‌ها،‌ فاصله بین چرخ‌ها تغییر می‌کند. برای رسیدن به این نتیجه و سهولت کار به جای باز کردن دیسک چرخ‌ها و معکوس کردن سوی آن‌ها محل چرخ سمت چپ و راست را عوض کنید.

روی لاستیک چرخ‌های عقب تراکتور و لاستیک جلوی تراکتورهای دو دیفرانسیل، یک پیکان وجود دارد. توجه داشته باشید که هرگاه چرخ‌ها را باز می‌کنید آن‌ها را طوی ببندید که وقتی این پیکان در بالا قرار می‌گیرند رو به جلو باشند. وگرنه چرخ‌ها چرخش آزاد زیادتری خواهد داشت و آج‌های چرخ زودتر ساییده خواهند شد. گفتنی است که این موضوع در هنگام پنچرگیری نیز باید رعایت شود.

۳. تغییر محل اتصال دیسک چرخ به رنگ چرخ

رینگ و دیسک چرخ عقب تراکتور را بررسی کنید تا راه‌های تغییر فاصله را بیابید. اتصال دیسک به رینگ در برخی از تراکتورها روی چند ریل مورب است. در این تراکتورها برای تغییر دادن فاصله بین چرخ‌ها می‌توان به روش زیر عمل کرد:

 • بست‌های دو طرف نقطه اتصال دیسک به ریل روی رینگ و پیچ‌های اتصال را بر حسب نیاز شل یا باز کنید.
 • تراکتور را در دنده جلو یا عقب قرار دهید و آرام به مقدار کم پا را روی کلاچ بردارید و دوباره بگیرید تا دیسک روی ریل شروع به چرخش کند. با این کار به جای حرکت تراکتور به سمت جلو یا عقب محل اتصال دیسک روی ریل حرکت خواهد کرد و فاصله بین چرخ‌ها را تغییر خواهد داد.
 • برای اینکه فاصله مورد نظر به راحتی به دست آید می‌توانید بست‌های موجود روی ریل را که باز کرده‌اید در نقطه مورد نظر ببندید تا پس از آن برداشتن پا از روی کلاج و حرکت دیسک روی ریل دیسک در این نقطه بایستد.
 • پس از رسیدن فاصله دلخواه بست‌ها را درست در دو طرف محل اتصال دیسک به رینگ قرار داده تمام پیچ‌هایی را که باز یا شل کرده‌اید ببندید و در حد لازم سفت کنید. پس از کمی حرکت با تراکتور پیچ‌ها را آچارکشی کنید.

تغییر فاصله بین چرخ‌های جلوی تراکتور

تغییر فاصله بین چرخ‌های جلوی تراکتور

محور جلو در بیشتر تراکتورها حالت کشویی دارد. با باز کردن پیچ‌های دسته عامل فرمان می‌توان فاصله چرخ‌ها را تغییر داد. برای رسیدن به اندازه مورد نظر به روش زیر عمل کنید:

 • زیر بخش جلویی تراکتور جک زده، آن را از زمین بلند کنید.
 • پیچ‌های دسته عامل فرمان و پیچ‌های محور را باز کنید.
 • با تغییر محل دو انتهای محور فاصله دلخواه را به دست آورید.
 • پیچ‌ها ببندید و به اندازه لازم سفت کنید.
 • جک را از زیر تراکتور خارج کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید